Input:

R 41/1965 (tr.); Zákaz činnosti Garance

č. 41/1965 Sb. rozh. tr.
K trestu zákazu činnosti podle § 49 odst. 1 tr. zák.
(Rozhodnutí Nejvyššího soudu z 27. 5. 1965 - Tzv 16/65.)
Rozsudkem vojenského obvodového soudu ze dne 14. 1. 1965 byl rotný z pov. A. uznán vinným návodem k trestnému činu opilství podle § 10 odst. 1 písm. b), 201 tr. zák., protože dne 20. 9. 1964 v 02,30 hod. na taneční zábavě v Mikulůvce, okr. Vsetín, přemluvil řidiče K. k vykonání jízdy na motocyklu, přestože věděl, že K. je podnapilý, což pak vedlo k havarii a k následnému zranění občana K.
Za to byl obviněnému podle § 201 tr. zák. uložen trest odnětí svobody v trvání 4 měsíců podmíněně na zkušební dobu l roku a podle § 49 odst. 1 tr. zák. byl u něho vysloven zákaz řízení motorových vpzidel všeho druhu na dobu 1 roku.
Proti tomuto rozsudku podal obviněný odvolání, a to do trestu zákazu řízení motorových vozidel. Toto odvolání vyšší vojenský soud usnesením ze dne 12. 2. 1965 zamítl jako nedůvodné.
Nejvyšší soud ke stížnosti pro porušení zákona podané předsedou Nejvyššího soudu zrušil napadené usnesení vyššího vojenského soudu a též rozsudek soudu I. stupně ve výroku o trestu zákazu řízení motorových vozidel všeho druhu na dobu 1 roku.
Z odůvodnění:
Předseda Nejvyššího soudu v podané stížnosti pro porušení zákona dovodil, že odvolací soud tím, že zamítl odvolání obviněného porušil v jeho neprospěch zákon v ustanovení § 256 tr. ř. a § 49 ods. 1 tr. zák.
Nejvyšší soud přezkoumal napadené usnesení vyššího vojenského soudu v rozsahu ustanovení § 276 odst. 1 tr. ř. a shledal, že podaná stížnost je důvodná.
Podle § 49 odst. 1 tr. zák. může soud uložit trest zákazu činnosti jen tehdy, jestliže se pachatel dopustí trestného činu v souvislosti s touto činností.
Tato základní zákonná