Input:

41/1962 Sb., Vyhláška ministerstva potravinářského průmyslu o hospodaření s odpadními tuky živočišného a rostlinného původu, platné do 31.12.1966 Archiv

č. 41/1962 Sb., Vyhláška ministerstva potravinářského průmyslu o hospodaření s odpadními tuky živočišného a rostlinného původu, platné do 31.12.1966
VYHLÁŠKA
ministerstva potravinářského průmyslu
ze dne 6. dubna 1962
o hospodaření s odpadními tuky živočišného a rostlinného původu
Ministerstvo potravinářského průmyslu stanoví v dohodě se zúčastněnými ministerstvy, ústředními úřady a orgány podle § 26 odst. 3 zákona č. 165/1960 Sb., o třetím pětiletém plánu rozvoje národního hospodářství Československé socialistické republiky:
§ 1
Odpadní tuky živočišného a rostlinného původu zejména kostní tuky, kožní a kůžičkové tuky, mastné kyseliny S, mýdlo mastné kyselina S, technické tuky tavené (technický lůj I. a II., technické sádlo, zvířecí tuk egalisovaný, lapačový tuk a mýdlový polotovar) a technický tuk extrakční z masokostní moučky jsou důležitou surovinou pro plnění úkolů stanovených státním plánem