Input:

R 41/1961 (tr.); Doprava. Opilství. Trest. Zákaz činnosti Garance

č. 41/1961 Sb. rozh. tr.
Účel trestu, u vodičov motorových vozidiel viac razy trestaných dopravným inšpektorátom pre dopravné priestupky spáchané pod vplyvom alkoholu, spravidla vyžaduje uloženie vedľajšieho trestu zákazu činnosti vodiča motorových vozidiel na primeranú dobu, bez povolenia odkladu výkonu trestu.
(Rozhodnutie Najvyššieho súdu zo 17. februára 1961 - 7 Tz 162/60)
Ľudový súd v Dolnom Kubíne uznal obžalovaného vinným priestupkom ochrany cestnej premávky podľa § 144 ods. 4 tr. zák. spr. a uložil mu trest odňatia slobody v trvaní troch mesiacov, výkon ktorého podmienečne podľa § 22 zák. č. 102/1953 Zb. odložil na skúšobnú dobu 1 roku.
Najvyšší súd k sťažnosti pre porušenie zákona podanej predsedom Najvyššieho súdu uvedený rozsudok vo výroku o treste zrušil a pri nezmenenom výroku o vine obžalovaného odsúdil podľa § 144 ods. 4 tr. zák. spr. na trest odňatia slobody v trvaní troch mesiacov, ktorého výkon podľa § 24 ods. 1 a § 25 ods. 1 tr. zák. s prihliadnutím na § 22 zák. č. 102/1953 Zb. podmienečne odložil na skúšobnú dobu dvoch rokov a podľa § 22 tr. zák. spr. uložil vedľajší trest zákazu činnosti vodiča motorových vozidiel na 3 (tri) roky bezpodmienečne.
Z odôvodnenia:
Predseda Najvyššieho súdu v sťažnosti pre porušenie zákona podanej v lehote uvedenej v § 296 ods. 3 tr. por. vytýka ľudovému súdu v Dolnom Kubíne, okrem iného, tú okolnosť, že hoci bol preukázateľne obžalovaný viac razy trestaný v blokovom konaní dopravným inšpektorátom pre riadenie motorového vozidla v podnapilom stave, naposledy aj tým, že mu bol odňatý na päť mesiacov vodičský preukaz, a napriek tomu, že aj verejní činitelia upozorňovali súd na časté požívanie alkoholu obžalovaným, a to aj počas jazdy, a vyslovili požiadavku, aby mu bolo súdom zakázané riadiť motorové vozidlá, súd obžalovanému vedľajší trest zákazu riadenia motorových vozidiel na primeranú dobu neuložil.
Najvyšší súd na základe uvedenej sťažnosti preskúmal napadnutý rozsudok, ako aj konanie tomuto predchádzajúce, a podľa obsahu trestných spisov Ľudového súdu v Dolnom Kubíne zistil, že zákon bol porušený.
Pochybil ľudový súd v Dolnom