Input:

č. 41/1957 Sb. rozh. tr., Garance

č. 41/1957 Sb. rozh. tr.
Rozhodne-li soud při předběžném projednání obžaloby, že účast prokurátora při hlavním líčení je povinná (§ 217 odst. 2 písm. d) tr. ř). a že hlavní líčení nelze konat, kdyby se obžalovaný nedostavil (§ 204 odst. 1 tr. ř.), je tím soud vázán potud, že bez účasti prokurátora a obžalovaného, jakož i obhájce, ledaže by obžalovaný výslovně prohlásil, že si obhájce nepřeje, nemůže potom konat hlavní líčení.
(Rozhodnutí krajského soudu v Karlových Varech z 27. února 1957, 2 To 95/57.)
Lidový soud v Chebu odsoudil obžalovaného pro trestný čin rozkrádání majetku v socialistickém vlastnictví podle § 245 odst. 1 písm. a) tr. zák. a urážky veřejného činitele podle § 180 tr. zák. k nepodmíněnému trestu odnětí svobody na jeden rok. Hlavní líčení bylo konáno v nepřítomnosti okresního prokurátora a obžalovaného, který též neměl obhájce, ačkoli při předběžném projednání obžaloby lidový soud rozhodl, že účast prokurátora je povinná a že hlavní líčení nelze konat, kdyby se obžalovaný nedostavil.
Krajský soud k odvolání obžalovaného zrušil rozsudek lidového soudu a podle § 274 odst. 1 písm. c), d) tr. ř. vrátil věc tomuto soudu k novému jejímu projednání v první stolici.
Z odůvodnění:
Při přezkoumávání správnosti postupu řízení, které předcházelo napadenému rozsudku (§ 283 tr. ř.) odvolací soud shledal, že řízení v prvé stolici trpí vadami, pro které je povinností odvolacího soudu rozsudek zrušit a věc vrátit k novému projednání v první stolici.
Usnesením lidového soudu ze dne 15. ledna 1957 bylo v této trestní věci rozhodnuto, že se obžaloba okresního prokurátora v Chebu ze dne 2. ledna 1957 přijímá, dále, že účast prokurátora při hlavním líčení je povinná, že obžalovaný nemusí'mít obhájce za předpokladu, že výslovně prohlásí, že si obhájce nepřeje a že přítomnost obžalovaného při hlavním líčení je vzhledem k závažnosti věci, jakož i z výchovných důvodů nutná.
Z protokolu o hlavním líčení, které se konalo 30. ledna 1957 a byl v něm vyhlášen napadený rozsudek, je zřejmé, že:
1. hlavní líčení bylo konáno v nepřítomnosti obžalovaného, jehož manželka den před hlavním líčením omluvila s tím, že k hlavnímu