Input:

41/1956 Sb., Vládní nařízení, kterým se mění vládní nařízení č. 114/1953 Sb., o dodávkové povinnosti a o výkupu zemědělských výrobků, ve znění vládních nařízení č. 42/1954 Sb. a č. 55/1955 Sb. Archiv

č. 41/1956 Sb., Vládní nařízení, kterým se mění vládní nařízení č. 114/1953 Sb., o dodávkové povinnosti a o výkupu zemědělských výrobků, ve znění vládních nařízení č. 42/1954 Sb. a č. 55/1955 Sb.
[zrušeno nepřímo č. 5/1957 Sb.]
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 8. srpna 1956,
kterým se mění vládní nařízení č. 114/1953 Sb., o dodávkové povinnosti a o výkupu zemědělských výrobků, ve znění vládních nařízení č. 42/1954 Sb. a č. 55/1955 Sb.
Vláda republiky Československé nařizuje podle § 14 zákona č. 56/1952 Sb., o dodávkové povinnosti a o výkupu zemědělských výrobků:
Čl. 1
Vládní nařízení č. 114/1953 Sb. ve znění vládních nařízení č. 42/1954 Sb. a č.