Input:

R 41/1956; Garance

č. 41/1956 Sb. rozh. obÄŤ.
Také pro výměnky zřízené před 1. lednem 1951 při postupu nezemědělských nemovitostí je po 1. lednu 1951 užít ustanovení §§ 182 a násl. obč. zák.
(Rozhodnutí krajského soudu v Hradci Králové z 21. května 1955, 7 Co 105/55.)
Žalobkyně postupní smlouvou ze 17. srpna 1950 předala žalovaným domek a vyhradila si služebnost dožitovního požívání postoupených nemovitostí a dále bezplatný výměnek, který tvořila povinnost nabyvatelů neb jejich právních nástupců poskytovat žalobkyni v případě potřeby potřebnou obsluhu, jakož i vyprání prádla.
Žalobkyně tvrdí, že nastal u ní případ, kdy potřebuje obsluhu, a domáhala se, aby žalovaní byli uznáni povinnými platit třetí osobě, která by prováděla potřebnou obsluhu a praní prádla.
Lidový soud v Jaroměři zamítl žalobu v podstatě z toho důvodu, že žalovaní, kteří převzali věcné břemeno, jsou při výkladu převzatých povinností podle § 171 obč. zák. povinni poskytovat žalobkyni potřebnou obsluhu a vyprání prádla a nikoli platit osobě třetí za provádění těchto prací.
Při ústním jednání odvolacím změnila žalobkyně návrh žalobní tak, že žalovaní jsou povinni platit jí částky odpovídající hodnotě prací ve smlouvě uvedených, jejichž peněžitou výši žalobkyně stanovila na 150 Kčs měsíčně. Přitom žalobkyně blíže uvedla rozsah požadovaných prací.
Krajský soud vyhověl žalobě tak, že žalovaní jsou povinni platit