Input:

41/1954 Sb., Vládní nařízení o občanské kontrole provozoven Garance

č. 41/1954 Sb., Vládní nařízení o občanské kontrole provozoven
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 3. srpna 1954
o občanské kontrole provozoven.
Vláda republiky Československé nařizuje podle § 14 odst. 1 zákona č. 2/1954 Sb., o státním plánu rozvoje národního hospodářství republiky Československé na rok 1954:
Čl. I.
(1)  Působnost občanských kontrolorů zvolených nebo ustanovených podle vládního nařízení č. 21/1953 Sb., o občanské kontrole obchodu, vztahuje se také:
a)  na provozovny v soustavě ministerstva místního hospodářství,
b)  na provozovny výrobních družstev a
c)  na provozovny soukromých živnostníků, pokud poskytují služby obyvatelstvu, jako jsou prádelny, žehlírny, čistírny, barvírny, opravny obuvi, prádla a šatstva, zakázková krejčovství, očistné lázně, holičství, fotografické ateliery a pod.
(2)  Při kontrole provozoven podle odstavce 1 kontrolují občanští kontroloři zejména:
a)  zda provozovna je náležitě vybavena a zevně označena a zda je dbáno na vnější upravenost provozovny a výkladních skříní,
b)  zda jsou na viditelném a přístupném místě vystaveny ceníky a kniha přání a stížností a zda jsou náležitě vyřizovány připomínky pracujících k činnosti provozovny,
c)  zda prováděné výkony a poskytované služby odpovídají svou jakostí stanoveným normám nebo dohodě se zákazníkem,
d)  zda je dbáno na dodržování