409/2017 Sb., Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 36/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu, ve znění pozdějších předpisů

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:
  • A
  • A
č. 409/2017 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 29. listopadu 2017,
kterou se mění vyhláška č. 36/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu, ve znění pozdějších předpisů
Ministerstvo vnitra stanoví podle § 21 zákona č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů (zákon o ověřování):
Čl. I
Příloha č. 1 k vyhlášce č. 36/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu, ve znění vyhlášky č. 331/2006 Sb., vyhlášky č. 390/2007 Sb., vyhlášky č. 194/2008 Sb., vyhlášky č. 15/2009 Sb., vyhlášky č. 484/2009 Sb., vyhlášky č. 384/2010 Sb., vyhlášky č. 441/2011 Sb., vyhlášky č. 456/2012 Sb., vyhlášky č. 401/2013 Sb., vyhlášky č. 346/2014 Sb., vyhlášky č. 89/2015 Sb. a vyhlášky č. 411/2016 Sb., se mění takto:
1. V části „Jihočeský kraj“, písm. e) se za slovo „Deštná,“ vkládá slovo „Hatín,“, za slova „Nová Včelnice,“ se vkládá slovo „Plavsko,“ a za slova „Pluhův Žďár,“ se vkládá slovo „Roseč,“.
2. V části „Jihočeský kraj“, písm. j) se za slovo „Vlastiboř,“ vkládá slovo „Vlkov,“.
3. V části „Jihomoravský kraj“, písm. t) se za slovo „Běhařovice,“ vkládá slovo „Bezkov,“.
4. V části „Karlovarský kraj“, písm. c) se za slovo „Dalovice,“ vkládá slovo „Děpoltovice,“.
5. V části „Královéhradecký kraj“, písm. d) se za slova „obecní úřady“ vkládá slovo „Bašnice,“.
6. V části „Moravskoslezský kraj“, písm. n) se za slovo „Lichnov,“ vkládá slovo „Liptaň,“.
7. V části „Olomoucký kraj“, písm. i) se za slovo „Prosenice,“ vkládá slovo „Přestavlky,“, za slovo „Tučín,“ se vkládá slovo „Uhřičice,“ a za slovo „Výkleky,“ se vkládá slovo „Žákovice,“.
8. V části „Pardubický kraj“, písm. d) se za slova „Horní Bradlo,“ vkládá slovo „Hošťalovice,“.
9. V části „Pardubický kraj“, písm. g) se za slova „Horní Újezd,“ vkládá slovo „Chmelík,“.
10. V části „Pardubický kraj“, písm. h) se za slovo „Křenov,“ vkládá slovo „Kunčina,“.
11. V části „Pardubický kraj“, písm. k) se za slovo „Sopřeč,“ vkládá slovo „Strašov,“.
12. V části „Plzeňský kraj“, písm. d) se za slovo „Blížejov,“ vkládá slovo „Čermná,“.
13. V části „Plzeňský
 
 Nahoru