Input:

400/2011 Sb., Vyhláška, kterou se provádí zákon o občanských průkazech a zákon o cestovních dokladech, ve znění účinném k 1.7.2018 Archiv

č. 400/2011 Sb.
[zrušeno č. 269/2021 Sb.]
VYHLÁŠKA
ze dne 6. prosince 2011,
kterou se provádí zákon o občanských průkazech a zákon o cestovních dokladech
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
76/2014 Sb.
(k 19.5.2014)
mění přílohy č. 1, 2 a 4; nové přechodné ustanovení
321/2015 Sb.
(k 1.1.2016)
mění § 10, § 15 a přílohu č. 14; ruší § 11 až 13 a přílohy č. 11, 12, 15, 16 a 18
107/2018 Sb.017
(k 1.7.2018)
mění § 4, § 6, přílohy č. 4, 6 a 14; ruší § 2 a přílohy č. 2 a 7; nové přechodné ustanovení
Ministerstvo vnitra stanoví podle § 12 odst. 5 a § 26 zákona č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění zákona č. 559/2004 Sb., zákona č. 136/2006 Sb., zákona č. 227/2009 Sb. a zákona č. 424/2010 Sb., a § 5 odst. 5 písm. a) a § 20 odst. 5 a 8 zákona č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o cestovních dokladech), ve znění zákona č. 559/2004 Sb., zákona č. 136/2006 Sb., zákona č. 140/2008 Sb. a zákona č. 197/2010 Sb.:
ČÁST PRVNÍ
OBČANSKÉ PRŮKAZY
§ 1
Vzor občanského průkazu se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem
(1) Vzor občanského průkazu se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem je uveden v příloze č. 1 k této vyhlášce.
(2) Strojově čitelné údaje se zapisují ve stanovené zóně v dolní části zadní strany občanského průkazu a do 2D kódu.
(3) Názvy položek na zadní straně občanského průkazu se tisknou pouze v případě, že je obsah položky vyplněn.
(4) Kontaktní elektronický čip se nachází na zadní straně občanského průkazu.
§ 2
(zrušen vyhl. č. 107/2018 Sb. k 1.7.2018)
§ 3
Vzor občanského průkazu bez strojově čitelných údajů
(1) Vzor občanského průkazu bez strojově čitelných údajů je uveden v příloze č. 3 k této vyhlášce.
(2) Nezkrácená podoba jména, popřípadě jmen, a příjmení se zapíše do zvláštních záznamů na zadní stranu občanského průkazu.
§ 4
Vyznačená část občanského průkazu
(1) Vyznačenou částí občanského průkazu, jehož vzor je uveden v příloze č. 1 k této vyhlášce, se rozumějí oba jeho horní rohy, barevně označené na zadní straně písmeny A a B.
(2) Při ohlášení změny místa trvalého pobytu se oddělí část označená písmenem A.
(3) Při změně údajů zapisovaných do občanského průkazu, kromě změny údaje o místu trvalého pobytu podle odstavce 2, se oddělí část označená písmenem B.
(4) Při ohlášení změny místa trvalého pobytu se u občanského průkazu vydaného do 30. dubna 1993 oddělí pravý dolní roh předních desek, u občanského průkazu vydaného po 30. dubnu 1993, který neobsahuje strojově čitelné údaje, se oddělí pravý dolní roh a u občanského průkazu se strojově čitelnými údaji vydaného do 31. prosince 2011 se oddělí část označená písmenem A.
(5) Při změně údajů zapisovaných do občanského průkazu, kromě změny údaje o místu trvalého pobytu, se u občanského průkazu vydaného do 30. dubna 1993 oddělí pravý horní roh předních desek, u občanského průkazu vydaného po 30. dubnu 1993, který neobsahuje strojově čitelné údaje, levý dolní roh a u občanského průkazu se strojově čitelnými údaji vydaného do 31. prosince 2011 se oddělí část označená písmenem B.
§ 5