400/2009 Sb., Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři, ve znění vyhlášky č. 374/2006 Sb.

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:
  • A
  • A
č. 400/2009 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 4. listopadu 2009,
kterou se mění vyhláška č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři, ve znění vyhlášky č. 374/2006 Sb.
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle § 71 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon):
Čl. I
Vyhláška č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři, ve znění vyhlášky č. 374/2006 Sb., se mění takto:
1. V § 12 se na začátek písmene a) vkládají slova „obory vzdělání a“.
2. V § 12 se na konci textu písmene g) doplňují slova „a k zajištění hygienických podmínek při praktickém vyučování“.
3. V § 12 písmeno h) zní:
„h) podmínky spolupráce pověřeného zaměstnance právnické osoby vykonávající činnost školy a pověřeného zaměstnance fyzické nebo právnické osoby při organizaci a řízení praktického vyučování na pracovištích fyzických nebo právnických osob a požadavky pro výkon
 
 Nahoru