Input:

40/2023 Sb.m.s., Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se vyhlašuje oprava sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 39/2023 Sb. m. s. Garance

č. 40/2023 Sb. m. s., Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se vyhlašuje oprava sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 39/2023 Sb. m. s.
SDĚLENÍ
Ministerstva zahraničních věcí,
kterým se vyhlašuje oprava sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 39/2023 Sb. m. s.

  
Ve znění tiskové opravy uveřejněné v částce č. 28/2023 Sbírky mezinárodních smluv.
  
Ministerstvo