40/2017 Sb.m.s., Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Programu spolupráce mezi Ministerstvem kultury České republiky a ministrem kultury a národního dědictví Polské republiky na léta 2017 - 2021

40/2017 Sb.m.s.  Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o …

 

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Do not fill this:

  • A
  • A
č. 40/2017 Sb. m. s.
SDĚLENÍ
Ministerstva zahraničních věcí
Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 1. června 2017 byl v Gdyni podepsán Program spolupráce mezi Ministerstvem kultury České republiky a ministrem kultury a národního dědictví Polské republiky na léta 2017 - 2021.
Program vstoupil v platnost na základě svého článku 17 odst. 1 dnem podpisu a zůstane v platnosti do 31. prosince 2021.
České znění Programu se vyhlašuje současně.

  
Program spolupráce
mezi Ministerstvem kultury České republiky a ministrem kultury a národního dědictví Polské republiky na léta 2017-2021
Ministerstvo kultury České republiky a ministr kultury a národního dědictví Polské republiky, dále jen „smluvní strany“,
se v souladu s článkem 15 odst. 2 Dohody mezi vládou České republiky a
Dokument je součástí modulu Zákony.
 +420 222 539 333  fulsoft@dashofer.cz
 
 Nahoru