Input:

R 40/1966 (tr.); Zákaz činnosti Garance

č. 40/1966 Sb. rozh. tr.
Zákaz činnosti podle § 49 odst. 1 tr. zák. nelze vyslovit obecně jako zákaz velitelské funkce v ozbrojených silách.
(Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze 14. dubna 1966 - Tzv 10/66.)
Rozsudkem vojenského obvodního soudu ze dne 10. 9. 1965 sp. zn. 2 T 264/65 byl obviněný npor. z pov. A B uznán vinným trestnými činy neuposlechnutí rozkazu podle § 273 odst. 1 tr. zák. a vyhýbání se výkonu voj. služby podle § 280 odst. 1 tr. zák. a odsouzen podle § 280 odst. 1 tr. zák. k trestu odnětí svobody v trvání 1 a půl roku, přičemž výkon tohoto trestu mu byl podmíněně odložen podle § 58 odst. 1 písm. a) a § 59 odst. 1 tr. zák. na zkušební dobu 3 let. Zároveň mu byl uložen podle § 49 odst. 1 tr. zák. trest zákazu velitelské funkce v ozbrojených silách na dobu tří roků.
Ke stížnosti pro porušení zákona Nejvyšší soud zrušil rozsudek vojenského obvodovového soudu ve výroku o trestu a rozhodl sám ve věci podle § 271 odst. 1 tr. ř.
Z odůvodnění:
Podle ustanovení § 50 odst. 1 tr. zák. trest zákazu činnosti záleží v tom, že se odsouzenému po dobu výkonu tohoto trestu zakazuje výkon určitého zaměstnání, povolání, nebo funkce, nebo takové činnosti, ke které je třeba zvláštního povolení. Není možno zakázat výkon jakékoli funkce, nýbrž jen té, která souvisí se spáchaným trestným činem (§ 49 odst. 1 tr. zák.) a podle své povahy může být předmětem zákazu činnosti. V souzeném případě jde o zákaz výkonu velitelské funkce (obviněný zastával funkci velitele čety), kterou nelze s ohledem na její zvláštní charakter zahrnovat mezi ostatní běžné druhy honorované činnosti v nomenklaturním funkčním zařazení. Soud prvního stupně přehlíží, že v podmínkách ozbrojených sil je výkon jakékoli funkce v širším smyslu zároveň i výkonem funkce velitelské a to s ohledem na to, že vojáci v činné službě jsou nositeli vojenských hodností, z nichž zejména u důstojníků vyplývají určitá velitelská oprávnění. V této souvislosti je nutno poukázat na některá ustanovení základních vojenských řádů, zejména předpisu Zákl - 1 - 1 (Řád vnitřní služby ozbrojených sil ČSSR).
Podle čl. 10 citovaného předpisu jsou důstojníci v činné službě podle