Input:

40/1965 Sb., Vyhláška ministerstva zahraničního obchodu o určení podniku "Art Centrum, československé středisko výtvarných umění" k provádění vývozu a dovozu některých děl výtvarných umění, platné do 15.1.1984 Archiv

č. 40/1965 Sb., Vyhláška ministerstva zahraničního obchodu o určení podniku "Art Centrum, československé středisko výtvarných umění" k provádění vývozu a dovozu některých děl výtvarných umění, platné do 15.1.1984
[zrušeno č. 4/1984 Sb.]
VYHLÁŠKA
ministerstva zahraničního obchodu
ze dne 8. dubna 1965
o určení podniku „Art Centrum, československé středisko výtvarných umění“ k provádění vývozu a dovozu některých děl výtvarných umění
Ministerstvo zahraničního obchodu stanoví v dohodě s ministerstvem financí a s ministerstvem školství a kultury podle § 2 odst. 1 a 2 a § 20 zákona č. 119/1948 Sb., o státní organizaci zahraničního obchodu a mezinárodního zasílatelství:
§ 1
Podnik „Art Centrum, československé středisko výtvarných umění“ (dále jen „podnik“), zřízený ministrem školství a kultury