Input:

40/1960 Sb., Zákon o provedení nové územní organizace soudů, platné do 5.7.1961 Archiv

č. 40/1960 Sb., Zákon o provedení nové územní organizace soudů, platné do 5.7.1961
Zákon
ze dne 9. dubna 1960
o provedení nové územní organizace soudů
Národní shromáždění Republiky československé usneslo se na tomto zákoně:
§ 1
(1)  V souladu se zákonem o územním členění státu provádí se nová území organizace soudů.
(2)  Soudci a soudci z lidu lidových soudů a krajských soudů jsou oprávněni