Input:

č. 40/1960 Sb. rozh. tr., Garance

č. 40/1960 Sb. rozh. tr.
Okolnosti, které mohou odůvodnit rozhodnutí podle § 356 odst. 2 a § 348 odst. 1 tr. ř. nelze zaměňovat s okolnostmi, na jejichž základě je možno učinit rozhodnutí podle § 40 odst. 2 tr. zák. a § 358 tr. ř. Okolnosti, že odsouzený měnil před nástupem vojenské služby zaměstnání, je nerozhodná, když byl výkon nápravného opatření odložen až do konce vojenské služby. Chování odsouzeného ve vojenské službě může být jen důvodem k tomu, aby soud neupouštěl od výkonu nápravného opatření podle § 348 odst. 1 tr. ř., nemůže však být důvodem k postupu podle § 40 odst. 2 tr. zák.
(Rozhodnutí Nejvyššího soudu z 17. března 1960 - 1 Tz 17/60.)
Odsouzený byl rozsudkem lidového soudu v Benešově uznán vinným trestným činem rvačky podle § 223 odst. 1 tr. zák. a byl mu uložen trest nápravného opatření na dobu 4 (čtyř) měsíců s 15 % srážkou ze mzdy. Změna zaměstnání nebyla nařízena. Nařízení výkonu tohoto trestu bylo podnikem vráceno, ježto odsouzený u něj nebyl zaměstnán. Než mohlo být učiněno další opatření, nastoupil odsouzený základní vojenskou službu a okresní prokurátor proto odložil výkon trestu podle § 277 odst. 4 tr. ř. z r. 1950. Na dotaz soudu sdělil náčelník vojenské správy dne 21. 11. 1959, že se odsouzený ve vojenské službě nechoval tak, aby bylo možno upustit od výkonu trestu ve smyslu § 348 odst. 1 tr. ř. a § 356 odst. 2 tr. ř.
Lidový soud v Benešově rozhodl, že se nápravné opatření přeměňuje v trest odnětí svobody na dva měsíce.
Nejvyšší soud ke stížnosti pro porušení zákona podané předsedou Nejvyššího soudu vyslovil porušení zákona v ustanovení § 40 odst. 2 tr. zák. a usnesení lidového soudu v Benešově zrušil.
Z odůvodnění:
Lidový soud odůvodnil své rozhodnutí o přeměně nápravného opatření v trest odnětí svobody tím, že odsouzený se vyhýbal výkonu trestu měněním zaměstnání a pak že odešel do výkonu vojenské služby, během níž byl vzat