Input:

40/1957 Sb., Nařízení o zevním označení Pomocníků Pohraniční stráže, platné do 31.8.1976 Archiv

č. 40/1957 Sb., Nařízení o zevním označení Pomocníků Pohraniční stráže, platné do 31.8.1976
[zrušeno č. 59/1976 Sb.]
NAŘÍZENÍ
ministra vnitra
ze dne 12. července 1957
o zevním označení Pomocníků Pohraniční stráže.
Ministr vnitra nařizuje podle § 15 odst. 3 zákona č. 286/1948 Sb., o národní bezpečnosti:
§ 1
(1) Občané pohraničních oblastí, kteří se dobrovolně hlásí k zajištění ochrany a pořádku na státních hranicích, mohou být povoláni jako Pomocníci Pohraniční stráže.
(2) Při výkonu služby jsou označeni zelenou