Input:

R 40/1955; Garance

č. 40/1955 Sb. rozh. obÄŤ.
Okolnosť, že účastník počas konania zmenil bydlisko a jeho nový pobyt nemôže byť vypátraný, nie je dôvodom pre prerušenie konania, ale len pre opatrenie podľa §§ 51, 52 o. s. p.
(Rozhodnutie Krajského súdu v Žiline z 31. augusta 1954, 5 Co 289/54.)
Maloleté dieťa podalo žalobu o zistenie otcovstva a určenie úhrady osobných potrieb voči žalovanému. Žalovaný počas konania odišiel na neznáme miesto, pátranie po jeho pobyte cestou bezpečnostných orgánov zostalo bezvýsledné.
Ľudový súd v Turč. Tepliciach konanie prerušil podľa § 80 ods. 2 o. s. p. Prerušenie odôvodnil tým, že pátranie po pobyte žalovaného ostalo bezvýsledné.
Krajský súd na sťažnosť žalobcu uznesenie súdu prvej stolice zrušil a ľudový súd upravil, aby vo veci ďalej konal.
Z odôvodnenia:
Z ustanovení § 80 o. s. p. nijako neplynie záver, že by