Input:

40/1952 Sb., Vládní nařízení o dalších změnách v organisaci vysokých škol, ve znění účinném k 1.9.1953 Garance

č. 40/1952 Sb., Vládní nařízení o dalších změnách v organisaci vysokých škol, ve znění účinném k 1.9.1953
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 19. srpna 1952
o dalších změnách v organisaci vysokých škol.
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
98/1953 Sb.
(k 1.9.1953)
ruší § 6 odst. 2
Vláda republiky Československé nařizuje podle § 3 a § 7 odst. 3 zákona č. 58/1950 Sb., o vysokých školách:
§ 1.
(1)  Z dosavadní chemické fakulty Českého vysokého učení technického v Praze se zřizuje dnem 1. září 1952 vysoká škola chemická v Praze.
(2)  Tato vysoká škola se dělí na fakulty anorganické technologie, organické technologie a potravinářské technologie.
(3)  Dnem 1. září 1953 se zřizuje na této vysoké škole fakulta chemické technologie paliv.
§ 2.
(1)  Na Českém vysokém učení technickém v Praze a na Slovenské vysoké škole technické v Bratislavě se zřizují dnem 1. září 1952 fakulty ekonomicko-inženýrské.
(2)  Na vysoké škole báňské v Ostravě se zřizuje dnem 1. září 1953 fakulta ekonomicko-inženýrská.
§ 3.
Fakulta speciálních nauk na Českém vysokém učení technickém v Praze se zrušuje dnem 1. září 1952.
§ 4.
(1)  Na Českém vysokém učení technickém v Praze se zřizuje dnem 1. září 1952 fakulta železniční.
(2)  Z železniční fakulty Českého vysokého učení technického v Praze se zřizuje dnem 1. září 1953 vysoká škola železniční v Praze. Tato vysoká škola se dělí na fakulty stavební, strojní, elektrotechnickou a dopravně technickou.
§ 5.
Fakulta společenských nauk vysoké školy politických a