Input:

40/1950 Sb., Vyhláška o konečné lhůtě k podání žádostí o vrácení československého státního občanství Garance

č. 40/1950 Sb., Vyhláška o konečné lhůtě k podání žádostí o vrácení československého státního občanství
VYHLÁŠKA
ministra vnitra
ze dne 5. dubna 1950
o konečné lhůtě k podání žádostí o vrácení československého státního občanství.
Ministr vnitra stanoví podle § 3 dekretu č. 33/1945 Sb., o úpravě československého státního občanství osob národnosti německé a maďarské:
§ 1.
(1) Osoby německé národnosti, které pozbyly podle § 1 dekretu č. 33/1945 Sb. československého státního občanství a bydlí trvale na území Československé republiky, mohou v konečné lhůtě od 1. května 1950 do

Z důvodu údržby našich serverů budou v úterý 28. 6. 2022 od 17:30 nedostupné naše služby. Plánovaná doba výpadku je jedna hodina. Omlouváme se.
Více informací