4/2017 F.z., Pokyn GFŘ-D-29 - k prominutí pokut za nepodání kontrolního hlášení

4/2017 F.z.  Pokyn GFŘ-D-29 - k prominutí pokut za nepodán…

 

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Do not fill this:

  • A
  • A
4/2017 F.z.
Pokyn GFŘ D-29
k prominutí pokut za nepodání kontrolního hlášení
Čl. I. — Obecná ustanovení
 
GENERÁLNÍ FINANČNÍ ŘEDITELSTVÍ
 
Lazarská 15/7, Praha 1, PSČ 117 22
 
 
Č.j.: 111096/16/7100-20116-050484
ve znění Dodatku č. 1, č. j.: 26 878/17/7100-20118-012287 ze dne 2. 3. 20171)

[právní úprava] S účinností od 29. července 2016 byla přijata právní úprava týkající se individuálního prominutí pokuty za nepodání kontrolního hlášení dle § 101k zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“). Vzhledem ke skutečnosti, že mezi příslušenství daně ve smyslu § 2 odst. 5 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „daňový řád“) patří i pokuty, bude se na prominutí pokuty za nepodání kontrolního hlášení
Dokument je součástí modulu Zákony.
 +420 222 539 333  fulsoft@dashofer.cz
 
 Nahoru