Input:

4/1967 Sb., Vyhláška ministerstva zemědělství o hájení a o době, způsobu a podmínkách lovu některých druhů zvěře, platné do 31.5.1988 Archiv

č. 4/1967 Sb., Vyhláška ministerstva zemědělství o hájení a o době, způsobu a podmínkách lovu některých druhů zvěře, platné do 31.5.1988
[zrušeno č. 20/1988 Sb.]
VYHLÁŠKA
ministerstva zemědělství
ze dne 19. ledna 1967
o hájení a o době, způsobu a podmínkách lovu některých druhů zvěře
Ministerstvo zemědělství stanoví v dohodě s ministerstvem kultury a informací a po projednání s Československým mysliveckým svazem podle § 26 a § 30 odst. 2 zákona č. 23/1962 Sb., o myslivosti:
Hájení a doba lovu
§ 1
Hájení
(1) Hájeny jsou po celý rok tyto druhy zvěře:
a) na celém státním území kamzík horský, kozorožec horský, koza bezoárová, los evropský, svišť horský, medvěd brtník, vydra říční, drop velký, slepice tetřeva hlušce a tetřívka obecného, slepička jeřábka lesního, krůta krocana divokého, doupňák, hrdlička divoká, kvíčala, všechny druhy kachen (kromě druhů uvedených v § 2 odst. 1 č. 22), berneška, výr velký (s výjimkou ustanovení § 3 odst. 4), pilich, moták lužní, pochop, orli, orlovec říční a s výjimkou ustanovení § 3 odst. 2 a 3, sovy, poštolky, káně lesní, krahujec obecný, volavka popelavá, racek chechtavý a roháč,
b) jen v českých krajích rys ostrovid (s výjimkou ustanovení § 2 odst. 1 č. 11), kočka divoká, jeřábek lesní - kohoutek, kormorán velký (s výjimkou ustanovení § 3 odst. 3),
c) jen na Slovensku veverka obecná a v honitbách mimo samostatné a uznané bažantnice bažantí slepice.
(2) Hájeny nejsou tyto druhy zvěře:
a) na celém státním území prasata divoká (kromě bachyně), králík divoký, vlk, liška obecná, mývalovec kuní, tchoř tmavý, tchoř světlý, lasice hranostaj, lasice kolčava jestřáb lesní, vrána obecná (černá a šedá), straka obecná, sojka obecná a kavka obecná,
b) jen na Slovensku rys ostrovid a kormorán velký.
§ 2
Doba lovu
(1) Pro dále uvedené druhy zvěře se stanoví doba lovu takto:
1. jelen a kolouch od 1. srpna do 31. ledna,
2. laň od 1. srpna do 15. ledna,
3. jelen sika, laň a kolouch jelena siky od 1. října do 15. prosince,
4. jelenec viržinský, laň a kolouch jelena viržinského od 1. října do 15. prosince.
5. daněk skvrnitý, danělka a danče od 1. října do 31. prosince,
6. muflon, muflonka a mufloně od 1. října do 31. prosince,
7. srnec obecný do 16. května do 30. září,
8. srna a srnče od 1. září do 31. prosince
9. prase divoké - bachyně od 1. srpna do 15. ledna,
10. zajíc polní od 1. listopadu do 31. prosince,
11. rys ostrovid v Severomoravském kraji od 15. prosince do konce února,
12. jezevec lesní od 1. srpna do 30. listopadu,
13. kuny (lesní a skalní) od 1. prosince od konce února,
14. kočka divoká na Slovensku od 1. října do konce února,
15. ondatra pižmová od 1. října do 15. dubna (§ 10),
16. veverka obecná v českých krajích od 1. ledna do 31. ledna,
17. krocan divoký - kohout od 16. března do 15. května,
18. tetřev hlušec - kohout, tetřívek obecný - kohout od 16. března do 15. května,
19. jeřábek lesní - kohoutek na Slovensku od 16. září do 15. října,
20. bažant - kohoutek i slepice od 1. listopadu do 31. prosince - bažantí slepice na Slovensku jen v samostatných a uznaných bažantnicích,
21. koroptev polní od 16. srpna