Input:

R 4/1966 (tr.); Místo spáchání trestného činu. Opilství Garance

č. 4/1966 Sb. rozh. tr.
Za místo spáchání trestného činu opilství podle § 201 tr. zák. je nutno pokládat všechna místa, kterými podnapilý řidič na motorovém vozidle projíždí, a ne tedy jen místo, kde s jízdou bylo započato.
(Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 24. listopadu 1965 - Ntd 428/65.)
Obžalobou okresního prokurátora v Jablonci nad Nisou byl obviněný A stíhán pro trestný čin opilství podle § 201 tr. zák., protože dne 10. 9. 1965 po požití většího množství alkoholického nápoje v Klokočských Loučkách, okres Semily, řídil v podnapilém stavu motocykl z Klokočských Louček do Železného Brodu, kde havaroval a odkud pak ujel až do obce Držkov.
Okresní soud v Jablonci nad Nisou při předběžném projednání obžaloby rozhodl usnesením ze dne 3. listopadu 1965, že věc patří do příslušnosti okresního soudu v Semilech se sídlem v Jilemnici. Své rozhodnutí odůvodnil okresní soud tím, že trestný čin opilství podle § 201 tr. zák. není trestným činem trvacím, takže rozhodujícím pro určení místa činu je okolnost, kde řidič motocyklu požil alkoholické nápoje a započal pak v podnapilém stavu s jízdou na motorovém vozidle, neboť již tímto jednáním byl trestný čin opilství podle § 201 tr. zák. dokonán. Ježto se tak stalo v obvodu okresního soudu v Semilech se sídlem v Jilemnici, není k projednání věci příslušný.
Okresní soud v Semilech se sídlem v Jilemnici s postoupením věci však nesouhlasil a předložil proto spis Nejvyššímu soudu, aby takto vzniklý spor o příslušnost, jako soud oběma soudům společně nadřízený, rozhodl podle § 24 tr. ř. Poukázal přitom na to, že převážná část jízdy byla podle obsahu spisu vykonána v obvodu okresního soudu v Jablonci nad Nisou, kde také v Železném Brodě obviněný porazil dvě ženy a děcko, z tohoto místa však ujel, takže byl zadržen příslušníkem VB až v obci Držkov. Okresní soud také namítal, že ani z důvodů procesní ekonomie není projednání věci u něho vhodné a účelné, ježto všech pět svědků navržených prokurátorem v obžalobě k osobnímu výslechu při hlavním líčení, bydlí v Železném Brodě.
Nejvyšší soud rozhodl tak, že příslušným k projednání věci je okresní soud v Jablonci nad Nisou.
Z odůvodnění:
Nejvyšší soud po přezkoumání obsahu spisu shledal, že námitky okresního soudu v Semilech se sídlem v Jilemnici jsou důvodné.
Podle § 201 tr. zák. je trestné požití