Input:

R 4/1965; Řízení před soudem. Výživné dětí Garance

č. 4/1965 Sb. rozh.
Pro rozhodování o výživném nezletilých dětí, cizích státních příslušníků žijících v cizině, není dána pravomoc čs. soudu (§ 39 zák. č. 97/1963 Sb.).
(Rozhodnutí krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 25. srpna 1964, 8 Co 433/64.)
Usnesením okresního soudu v Děčíně bylo zastaveno řízení o snížení výživného, jež bylo zahájeno k návrhu otce podanému dne 25. 4. 1964.
Krajský soud v Ústí nad Labem usnesení soudu prvního stupně potvrdil.
Z odůvodnění:
Podle správného zjištění soudu prvého stupně byly obě nezl. děti propuštěny ze státního svazku Československé socialistické republiky rozhodnutím ONV v D. ze dne 27. 6. 1962 1 . Podle zprávy Městského národního výboru ve V. z 26. 11. 1962 odhlásila se matka dětí trvale z V. a žije s dětmi v Německé spolkové