Input:

R 4/1964 (tr.); Příživnictví Garance

č. 4/1964 Sb. rozh. tr.
Vyhýbání se poctivé práci podle § 203 odst. 2 tr. zák. je soustavné, jedná-li tak pachatel nepřetržitě po delší dobu, tedy aspoň po dobu tří měsíců.
Znaky trestného činu příživnictví jak podle § 203 tr. zák. ve znění před novelou, tak podle § 203 odst. 2 tr. zák. ve znění novely jsou v podstatě stejné. Z toho vyplývá, že pokračoval-li pachatel ve své činnosti naplňující znaky trestného činu příživnictví podle § 203 tr. zák. ve znění před novelou i po 17. července 1963, kdy započala účinnost zák. č. 53/1963 Sb., kterým bylo ustanovení § 203 tr. zák. novelizováno, je správné takovéto jednání pachatele posoudit jako jeden trestný čin příživnictví podle § 203 odst. 2 tr. zák. ve znění citovaného zákona.
(Rozsudek okresního soudu v Jihlavě ze dne 11. října 1963 . 2 T 191/63.)
Okresní soud v Jihlavě uznal obžalovaného vinným vedle trestního činu podle § 202 odst. 1 tr. zák. trestným činem příživnictví podle § 203 odst. 2 tr. zák. ve znění novely proto, že v Jihlavě od 18. 4. 1963, kdy s ním byl po předchozí bezdůvodné absenci v zaměstnání u Pozemních staveb rozvázán pracovní poměr, do 19. 7. 1963 byl mimo řádný pracovní poměr, práci se vyhýbal a ačkoli je plně práce schopen, potuloval se, přespával na nádraží, v parcích, vysedával v hostincích, kde si finanční prostředky vyžebrával na přítomných hostech, a v tomto způsobu života setrval i po krátké době zaměstnání v OP Zemědělských meliorací v Jihlavě, takže od 19. 8. 1963 do 26. 9. 1963 opět nepracoval.
Za to obžalovanému uložil nepodmíněný trest odnětí svobody v trvání 7 měsíců.
Z odůvodnění:
Obžalovaný pracoval na různých místech jako zemědělský dělník a později jako pomocný dělník na různých pracovištích. Dovedl vykonávat svoji práci dobře a dosahoval také slušných výdělků, když však obdržel výplatu, propadl alkoholu, v důsledku toho práci zanedbával a stával se obtížným pro svoje spolupracovníky. Přestal dbát i o svoji hygienu, znečišťoval ubikace a když jeho jednání vyvrcholilo, byl dán 26. 5. 1962 na protialkoholní léčení do Psychiatrické léčebny OÚNZ v Jihlavě. Stalo se tak v době, kdy pracoval u Vojenských staveb, stavba v Jihlavě. Protialkoholní léčení bylo ukončeno dne 29. 10. 1962 a tímto dnem s ním byl rozvázán pracovní poměr. Po té nastoupil do zaměstnání u Pozemních staveb, kde pracoval až do 18. 4. 1963, a rovněž tam s ním byl pro absence rozvázán pracovní poměr. Teprve dne 19. 7. 1963 nastoupil jako pomocný dělník u Melioračního družstva, kde však setrval sotva 1 měsíc, a od té doby až do hlavní líčení dne 26. 9. 1963 byl mimo pracovní poměr a pokračoval ve svém nezřízeném způsobu života.
V době, kdy obžalovaný nepracoval, tedy od 18. 4. 1963 do 19. 7. 1963 a po té od 19. 8. 1963 do přítomné doby se potuloval po Jihlavě a okolí, vyhýbal se práci, přespával na nádraží a v parcích, zdržoval se v hostinci a žebral