Input:

č. 4/1962 Sb. rozh. tr., Garance

č. 4/1962 Sb. rozh. tr.
Šperky i jiné předměty spekulace nutno oceňovat podle maloobchodních cen, i když je pachatel získal za velkoobchodní cenu.
Při stanovení cen jednotlivých šperků nelze bráti v úvahu jen obsah zlata a hodnotu drahokamů, jichž bylo použito při zpracování šperků, nýbrž i hodnotu práce nutné k jejich zhotovení.
(Rozhodnutí krajského soudu v Brně - 5 To 52/61.)
První soud odsoudil obžalovanou pro trestný čin spekulace podle § 117 odst. 1, 2 tr. zák. k trestu odnětí svobody v trvání 4 roků a vyslovil vedlejší trest propadnutí celého jmění. Trestné činnosti se dopustila tím, že v době od roku 1957 do počátku ledna roku 1962 jako bývalá majitelka obchodu s hodinami a klenoty měla ve svém držení a přechovávala ze zištných pohnutek větší množství stříbrných a zlatých předmětů jako hodinek, prstenů, náušnic, tabatěrek, příborů, apod. v ceně nejméně 82 257,- Kčs, které při likvidaci své živnosti v roce 1948 zatajila a ponechala si je s úmyslem docílit jejich rozprodejem neoprávněný prospěch.
Krajský soud v Brně odvolání obžalované zamítl.
Z odůvodnění:
Rozsudek napadla odvoláním obžalovaná, která vytýká prvnímu soudu, že nesprávně zhodnotil okolnosti rozhodné pro výměru trestu, dostatečně nepřihlédl k její osobě, stáří a zdravotnímu stavu, zlaté předměty ocenil příliš vysoko a uložil jí příliš přísný trest odnětí svobody a neprávem jí uložil vedlejší trest propadnutí jmění.
Odvolací soud, přezkoumav napadený rozsudek a správnost řízení, které předcházelo rozsudku, neshledal v žádném směru pochybení. První soud provedl správná skutková zjištění a vyvodil z nich zákonu odpovídající právní závěry. Obžalovaná jako bývalá majitelka obchodu s hodinami a klenoty zatajila při likvidaci živnosti v roce 1948 stříbrné a zlaté předměty v ceně nejméně 82 257,- Kčs, když první soud vyloučil ze zajištěných věcí předměty, které obžalovaná nepochybně používala k osobní potřebě. Námitce obžalované, že předměty byly oceněny příliš vysokou částkou, nelze přisvědčiti. Odvolací soud zjistil z protokolu o výpovědi znalce, že tento při odhadu zlatých předmětů, šperků a jiných cenných věcí postupoval podle směrnice ministerstva hutního průmyslu z prosince 1960 a že při výpočtu ohodnocení jednotlivých věcí uváděl maloobchodní ceny. Při odhadu počítal průměrně jeden gram zlata ryzosti 585, tj. 14 karátové zlato po 70,- Kčs, ačkoliv obchod platí za gram zlata této ryzosti u státní banky 78,- Kčs. Podle vyjádření znalce byla s účinností od 1. 2. 1961 snížena cena