Input:

4/1956 Sb., Usnesení Národního shromáždění o schválení zákonných opatření předsednictva Národního shromáždění Garance

č. 4/1956 Sb., Usnesení Národního shromáždění o schválení zákonných opatření předsednictva Národního shromáždění
USNESENÍ
Národního shromáždění
ze dne 9. února 1956
o schválení zákonných opatření předsednictva Národního shromáždění.
Národní shromáždění republiky Československé schvaluje
zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění ze dne 22. listopadu 1955 č. 57 Sb., kterým se upravuje urychlené vymáhání pohledávek na úhradu osobních potřeb nezletilých dětí,
zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění ze dne 22. listopadu 1955 č. 58 Sb., o dětských příspěvcích a o ochranné výchově,
zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění ze dne 22. listopadu 1955 č. 59