Input:

č. 4/1955 Sb. rozh. obč., Garance

č. 4/1955 Sb. rozh. obč.
Dohoda o rozdělení dědictví schválená státním notářstvím ve smyslu §§ 76 a 555 o. s. ř., je exekučním titulem.
(Rozhodnutí lidového soudu v Gottwaldově z 24. srpna 1954, 6 Ro 425/54.)
Po zústaviteli, který zanechal závěť, byly dědici ze zákona zůstavitelova manželka, 4 zletilé děti a nezletilá vnučka – dcera předemřelého syna zústavitelova. Předmětem dědictví byla ideální polovina zemědělské usedlosti. Po projednání dědictví uzavřeli dědici dohodu o rozdělení dědictví, podle níž celé dědictví převzal jeden ze zústavitelových synů proti tomu, že ostatním dědicům vyplatí jejich dědické podíly do stanovené lhůty v penězích. Když dohoda o rozdělení dědictví byla za nezletilou vnučku schválena opatrovnickým soudem, vydalo státní notářství usnesení o potvrzení dědictví, podle něhož nabyli dědictví podle zákona uvedení zůstavitelovi dědicové rovným dílem s poukazem na vykonané rozdělení dědictví podle dohody