Input:

č. 4/1954 Sb. rozh. tr., Garance

č. 4/1954 Sb. rozh. tr.
Zpětvzetí odvolání po tom, co odvolací soud se odebral k závěrečné poradě (§ 176 ods. 2 tr. ř.) je právně neúčinné.
(Rozhodnutí nejvyššího soudu ze 14. listopadu 1953, 1 Tz 84/53.)
Obviněný A a B byli rozsudkem okresního soudu v Karlových Varech z 29. října 1952 uznáni vinnými rozkrádáním národního majetku podle § 245 odst. 1 písm. a) tr. zák., jehož se dopustili tím, že v továrně národního podniku na výrobu prošívaných přikrývek, v níž byli zaměstnáni jako dělníci, odcizili látky a další materiál. Okresní soud jim za to uložil nepodmíněný trest odnětí svobody na tři měsíce. K odvolání obviněných byl usnesením krajského soudu v Karlových Varech z 5. února 1953 rozsudek okresního soudu zrušen a věc vrácena lidovému soudu v Karlových Varech k novému projednání a rozhodnutí. Před zahájením nového hlavního líčení u lidového soudu prohlásili obvinění, že své odvolání berou zpět.
Lidový soud v Karlových Varech na to usnesením vyslovil, že trest uložený obviněným rozsudkem okresního soudu v Karlových Varech z 29. srpna 1952 byl podle čl. II odst. 1 rozhodnutí presidenta republiky ze 4. května 1953 o amnestii prominut. Usnesení nabylo právní moci.
Nejvyšší soud vyhověl stížnosti pro porušení zákona podané generálním prokurátorem, zrušil usnesení lidového soudu a tomuto soudu