Input:

R 4/1954; Garance

č. 4/1954 Sb. rozh. obÄŤ.
Úřadovna ochrany mládeže nemůže vystupovat před soudem jako obecný zmocněnec.
(Rozhodnutí krajského soudu v Brně z 11. června 1953, 9 Co 338/53.)
Žalobkyně domáhající se na žalovaném jako matka nezletilého dítěte náhrady nákladů, jež vynaložila na úhradu osobních potřeb dítěte místo otce, dala se v řízení zastupovat úřadovnou ochrany mládeže jako obecným zmocněncem.
Lidový soud civilní v Brně úřadovnu ochrany mládeže jako obecného zmocněnce nepřipustil.
Krajský soud nevyhověl stížnosti do tohoto usnesení.
Z odůvodnění:
Stížnost se marně snaží dovodit, že úřadovna ochrany mládeže může vystupovat před soudem jako obecný zmocněnec.
Z ustanovení §§ 1, 16 a 19 zák. č. 69/1952 Sb, o sociálně-právní ochraně mládeže, je zřejmo, že úřadovny ochrany mládeže jsou státními orgány, jejichž pomocí vykonává stát sociálně-právní ochranu nad mládeží. Mimo to plyne