Input:

4/1953 Sb., Vládní nařízení o placené dovolené na zotavenou v roce 1953 Garance

č. 4/1953 Sb., Vládní nařízení o placené dovolené na zotavenou v roce 1953
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 6. ledna 1953
o placené dovolené na zotavenou v roce 1953.
Vláda republiky Československé nařizuje se souhlasem presidenta republiky podle § 42 odst. 1 zákona č. 241/1948 Sb., o prvním pětiletém hospodářském plánu rozvoje Československé republiky (zákon o pětiletém plánu):
§ 1.
Ustanovení zákona č. 11/1952 Sb., o placené dovolené na zotavenou v roce 1952, platí s výjimkou ustanovení § 11 odst. 5 a § 14 také pro úpravu placené dovolené na zotavenou v roce 1953 s těmito dalšími odchylkami:
1. Ustanovení § 6 odst. 1 druhé věty zní:
„Přitom se za základ výpočtu peněžitých požitků bere u zaměstnance s proměnlivými požitky průměrný týdenní výdělek za posledních 6 měsíců před nastoupením dovolené, a jde-li o zaměstnance v zemědělství, lesnictví, stavebnictví a v oborech se stavebnictvím souvisících, za posledních 12 měsíců.“
2. Ustanovení § 18 odst. 2 zní:
„Dovolenou příslušníků Sboru