Input:

4/1948 Sb., Garance

č. 4/1948 Sb.,
VYHLÁŠKA
ministra vnitra
ze dne 7. ledna 1948
o opravě tiskové chyby ve vládním nařízení ze dne 12. listopadu 1947, č. 190 Sb., jímž se provádí zákon o vojenském kázeňském a kárném právu, jakož i o odnětí vojenské hodnosti a přeložení do výslužby řízením správním.
Ve vládním nařízení ze dne 12. listopadu 1947, č. 190 Sb., se opravují tyto tiskové