395/2012 Sb., Sdělení Národního bezpečnostního úřadu o vyhlášení převodních tabulek stupňů utajení podle mezinárodních smluv, kterými je Česká republika vázána

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:
  • A
  • A
č. 395/2012 Sb.
SDĚLENÍ
Národního bezpečnostního úřadu
ze dne 14. listopadu 2012
o vyhlášení převodních tabulek stupňů utajení podle mezinárodních smluv, kterými je Česká republika vázána
Národní bezpečnostní úřad podle § 23 odst. 4 zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje následující převodní tabulky stupňů utajení podle mezinárodních smluv, kterými je Česká republika vázána:
 
Smlouva mezi vládou České republiky a vládou Černé Hory o výměně a vzájemné ochraně utajovaných informací
 
 
PŘÍSNĚ TAJNÉ
STROGO TAJNO
TAJNÉ
TAJNO
DŮVĚRNÉ
POVJERLJIVO
VYHRAZENÉ
INTERNO
 
Smlouva mezi vládou České republiky a vládou Chorvatské republiky o vzájemné ochraně utajovaných informací
 
 
 
PŘÍSNĚ TAJNÉ
VRLO TAJNO
TOP SECRET
TAJNÉ
TAJNO
SECRET
DŮVĚRNÉ
POVJERLJIVO
CONFIDENTIAL
VYHRAZENÉ
OGRANIČENO
RESTRICTED
 
Smlouva mezi Českou republikou a Španělským královstvím o výměně a vzájemné ochraně utajovaných informací
 
 
PŘÍSNĚ TAJNÉ
SECRETO
TAJNÉ
RESERVADO
DŮVĚRNÉ
CONFIDENCIAL
VYHRAZENÉ
DIFUSIÓN LIMITADA
 
Smlouva mezi Českou republikou a Bosnou a Hercegovinou o výměně a vzájemné ochraně utajovaných informací
 
 
 
PŘÍSNĚ TAJNÉ
VRLO TAJNO
TOP SECRET
TAJNÉ
TAJNO
SECRET
DŮVĚRNÉ
POVJERLJIVO
CONFIDENTIAL
VYHRAZENÉ
INTERNO
RESTRICTED
 
Smlouva mezi vládou České republiky a vládou Rumunska o vzájemné ochraně vyměněných utajovaných informací
 
PŘÍSNĚ TAJNÉ
STRICT SECRET DE IMPORTANŢĂ DEOSEBITĂ
TOP SECRET
TAJNÉ
STRICT SECRET
SECRET
DŮVĚRNÉ
SECRET
CONFIDENTIAL
VYHRAZENÉ
SECRET DE SERVICIU
RESTRICTED
 
Smlouva mezi Českou republikou a Kyperskou republikou o výměně a vzájemné ochraně utajovaných informací
 
 
 
PŘÍSNĚ TAJNÉ
ΑΚΡΩΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟ
TOP SECRET
TAJNÉ
ΑΠΟΡΡΗΤΟ
SECRET
DŮVĚRNÉ
ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ
CONFIDENTIAL
VYHRAZENÉ
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ
RESTRICTED
 
Smlouva mezi vládou České republiky a Radou ministrů Albánské republiky o výměně a vzájemné ochraně utajovaných informací
 
PŘÍSNĚ TAJNÉ
TEPËR SEKRET
TOP SECRET
TAJNÉ
SEKRET
SECRET
DŮVĚRNÉ
KONFIDENCIAL
CONFIDENTIAL
VYHRAZENÉ
I KUFIZUAR
RESTRICTED
 
Bezpečnostní smlouva mezi vládou České republiky a vládou Řecké republiky o vzájemné ochraně vyměněných utajovaných informací
 
 
 
PŘÍSNĚ TAJNÉ
AKPΩΣ AΠOPPHTO
TOP SECRET
TAJNÉ
AΠOPPHTO
SECRET
DŮVERNÉ
EMΠIΣTEYTIKO
CONFIDENTIAL
VYHRAZENÉ
ΠEPIOPIΣMENHΣ XPHΣHΣ
RESTRICTED
 
Ředitel:
Ing. Navrátil v. r.
 
 
 Nahoru