Input:

39/2023 Sb., Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí Garance

č. 39/2023 Sb., Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí
SDĚLENÍ
Ministerstva vnitra
ze dne 13. února 2023
o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí
Ministr vnitra podle § 58 odst. 4 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o