Input:

39/2017 Sb.m.s., Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přijetí Českou republikou změn příloh I a II Úmluvy o ochraně stěhovavých druhů volně žijících živočichů Garance

č. 39/2017 Sb. m. s.
SDĚLENÍ
Ministerstva zahraničních věcí

  
Ve znění opravy MZV zveřejněné ve sdělení č. 45/2020 Sb. m. s.
  
Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 9. listopadu 2014 byly v Quitu přijaty změny přílohy I a přílohy II Úmluvy o ochraně stěhovavých druhů volně žijících živočichů1) .
Se změnami příloh vyslovil souhlas Parlament České republiky a prezident republiky podepsal dne 18. ledna 2017 listinu o přijetí změn příloh.
Změny příloh vstoupily v platnost podle článku XI odst. 5 Úmluvy dne 8. února 2015. Pro Českou republiku vstoupily v platnost na základě odstavce 6 téhož článku dne 22. května 2017.
Anglické znění přílohy I a přílohy II Úmluvy ve znění změn přijatých na konferencích smluvních stran v letech 1985, 1988, 1991, 1994, 1997, 1999, 2002, 2005, 2008, 2011 a 2014 a jejich překlad do českého jazyka se vyhlašují současně.

  
PŘEKLAD

Text příloh Úmluvy o ochraně stěhovavých druhů volně žijících živočichů v překladu do českého jazyka
Přílohy I a II Úmluvy o ochraně stěhovavých druhů volně žijících živočichů (CMS)
(ve znění změn přijatých na konferencích smluvních stran v letech 1985,1988,1991,1994,1997, 1999, 2002, 2005, 2008, 2011 a 2014)
Platnost: 8. února 2015
Příloha I
Výklad
1. Stěhovavé druhy uvedené v této příloze jsou označeny:
a) názvem druhu nebo poddruhu; nebo
b) jakožto všechny stěhovavé druhy zahrnuté do vyššího taxonu nebo jeho vyznačené části
2. Všechny odkazy na taxony vyšší než druhy slouží pouze informačním či klasifikačním účelům.
3. Zkratka sensu lato „(s.l.)“ je použita k uvození skutečnosti, že odborný název je použit v širším slova smyslu.
4. Hvězdička (*) umístěná za jménem druhu značí, že druh, nebo vymezená populace tohoto druhu, nebo vyšší taxon, který tento druh obsahuje, je zahrnut v příloze II.
 
Mammalia - Savci
 
 
 
SIRENIA - SIRÉNY
 
 
Trichechidae - Kapustňákovití
Trichechus manatus *
kapustňák širokonosý
 
 
(populace mezi
 
 
Hondurasem a
 
 
Panamou)
 
 
 
PRIMATES - PRIMÁTI
 
 
Hominidae1) - Hominidi
Gorilla gorila
Gorila nížinná
 
Gorilla beringei1)
Gorila horská
 
 
 
CHIROPTERA - LETOUNI
 
 
Molossidae - Tadaridovití
Tadarida brasiliensis
Tadarida guánová
 
 
 
CARNIVORA - MASOŽRAVÍ
 
 
Felidae - Kočkovití
Uncia uncia2
Levhart sněžný
 
Acinonyxiubatus
Gepard (kromě
 
 
populace v Botswaně,
 
 
Namibii a Zimbabwe)
Mustelidae - Lasicovití
Lontra felina3
Vydra pobřežní
 
Lontra provocax4
Vydra jižní
Phocidae8 - Tuleňovití
Monachus monachus *
Tuleň středomořský
 
 
 
PERISSODACTYLA - LICHOKOPYTNÍCI
Equidae - Koňovití
Equus grevyi
Zebra Grévyho
 
 
 
ARTIODACTYLA - SUDOKOPYTNÍCI
Camelidae - Velbloudovití
Camelus bactrianus
Velbloud dvouhrbý
 
Vicugna vicugna *
Vikuňa
Cervidae
Cervus elaphus yarkandensis5*
Jelen středoasijský
 
 
(populace v
 
 
Kazachstánu,
 
 
Kyrgyzstánu,
 
 
Tádžikistánu,
 
 
Turkmenistánu,
 
 
Uzbekistánu a
 
 
Afghánistánu)
 
Cervus elaphus barbarus
Jelen berberský