Input:

R 39/1968 (tr.); Vazba Garance

č. 39/1968 Sb. rozh. tr.
Důvodem tzv. kolusní vazby podle § 67 písm. b) tr. ř. nemůže být okolnost, že obviněný popírá trestnou činnost, z níž je obviněn nebo obžalován, nebo že odmítá vypovídat; vazby nesmí být nikdy zneužito k tomu, aby obviněný byl přinucován k výpovědi nebo k doznání.
Důvodnost obavy, že obviněný bude působit na svědky příp. spoluobviněné nebo jinak mařit objasňování skutečností závažných pro trestní stíhání, musí být zjištěna vždy na základě konkrétních skutečností. Nestačí tedy pouhá okolnost, že ve věci, v níž obviněný popírá vinu, mají být vyslechnuti jako svědci spolupracovníci obviněného.
(Usnesení městského soudu v Praze z 15. února 1968, 5 To 11/68.)
Městský soud zrušil ke stížnosti obviněného usnesení obvodního soudu pro Prahu 7 z 3. února 1968 sp. zn. 2 T 26/68, jímž obvodní soud při předběžném projednání obžaloby pro trestný čin podle § 129 odst. 1, 2 tr. zák. rozhodl, že nadále trvá vazba z důvodů § 67 písm. b) tr. ř.; městský soud propustil obviněného podle § 72 odst. 1 tr. ř. z vazby na svobodu.
Z odůvodnění:
Rozhodnutí o trvání vazby odůvodnil soud prvního stupně v podstatě tím, že se obviněný k trestné činnosti nedoznal, že jde o závažnou trestní věc pro výši způsobené škody, a že bude nutné slyšet přes třicet svědků, vesměs spolupracovníků a někdejších podřízených obviněného, na něž by mohl působit a mařit tak objasňování skutečností závažných pro trestní

Z důvodu údržby našich serverů budou v úterý 28. 6. 2022 od 17:30 nedostupné naše služby. Plánovaná doba výpadku je jedna hodina. Omlouváme se.
Více informací