Input:

39/1967 Sb., Vyhláška rektora Vysoké školy politické ústředního výboru Komunistické strany Československa, kterou se vydávají předpisy pro rigorosní zkoušky (rigorosní řád) na Vysoké škole politické ústředního výboru Komunistické strany Československa Garance

č. 39/1967 Sb., Vyhláška rektora Vysoké školy politické ústředního výboru Komunistické strany Československa, kterou se vydávají předpisy pro rigorosní zkoušky (rigorosní řád) na Vysoké škole politické ústředního výboru Komunistické strany Československa
VYHLÁŠKA
rektora Vysoké školy politické ústředního výboru Komunistické strany Československa
ze dne 31. března 1967,
kterou se vdávají předpisy pro rigorosní zkoušky (rigorosní řád) na Vysoké škole politické ústředního výboru Komunistické strany
Československa
Rektor Vysoké školy politické ústředního výboru Komunistické strany Československa v dohodě s ministerstvem školství stanoví v souhlase se zákonem č. 19/1966 Sb., o vysokých školách a podle usnesení ÚV KSČ ze dne 5. října 1966 a podle zákonného opatření předsednictva Národního shromáždění č. 92/1966 Sb., o přiznávání titulů absolventům Vysoké školy politické ústředního výboru Komunistické strany Československa:
§ 1
(1) Absolventům Vysoké školy politické ústředního výboru Komunistické strany Československa, kteří vykonají předepsanou rigorosní zkoušku ze