Input:

R 39/1967; Byt Garance

č. 39/1967 Sb. rozh.
Předpokladem nároku na uzavření dohody o užívání bytu (§ 154 odst. 1 a § 390 odst. 2 o. z.) je vykonatelnost rozhodnutí o přiděleném bytu a jeho vyklizení.
(Rozsudek krajského soudu v Praze ze dne 2. listopadu 1966, 7 Co 560/66.)
Okresní soud v Kolíně vyhověl návrhu, aby odpůrci byli zavázáni uzavřít dohodu o užívání bytu podle rozhodnutí Místního národního výboru v K. ze dne 15. 9. 1964, potvrzeného 15. 7. 1966.
Krajský soud v Praze změnil rozhodnutí soudu prvého stupně tak, že návrh zamítl.
Z odůvodnění:
Předpokladem úspěšného uplatnění nároku opřeného o § 154 odst. 1 a § 390 odst. 2 o. z. je podle § 28 odst. 4 zák. č. 41/1964 Sb., aby byt byl vyklizen. Je-li byt vyklizen v době, kdy rozhodnutí příslušného orgánu o přidělení bytu stalo se vykonatelným, vzniká toto právo dnem vykonatelnosti přidělovacího rozhodnutí. Není-li byt vyklizen, pak vzniká toto právo dnem jeho vyklizení. Tato podmínka je hmotněprávní podmínkou nároku na uzavření dohody.
Vlastníky rodinného domku, v němž je přidělovaný byt, jsou, jak zjistil soud I. stupně, Jindřich a Jana V. Podle spisu MěNV v K. bylo rozhodnutí o přidělení bytu doručeno pouze Jindřichu V. a

Z důvodu údržby našich serverů budou v úterý 28. 6. 2022 od 17:30 nedostupné naše služby. Plánovaná doba výpadku je jedna hodina. Omlouváme se.
Více informací