Input:

R 39/1966; Výkon rozhodnutí Garance

č. 39/1966 Sb. rozh.
Zastavení výkonu rozhodnutí srážkami ze mzdy podle § 290 odst. 1 o. s. ř. předpokládá, že v žádném měsíci po dobu jednoho roku nesmí mzda dosáhnout částky, z níž by bylo možno provádět srážky.
(Rozhodnutí krajského soudu v Ústí n. Labem ze dne 26. 10. 1965, 7 Co 450/65.)
Okresní soud v Chomutově rozhodl tak, že zastavuje výkon rozhodnutí srážkami ze mzdy povinného.
Krajský soud v Ústí nad Labem změnil rozhodnutí soudu prvého stupně tak, že zamítl návrh povinného na zastavení výkonu rozhodnutí.
Z odůvodnění:
Podle § 290 odst. 1 o. s. ř. je možno na návrh plátce mzdy, oprávněného nebo povinného zastavit výkon rozhodnutí, jestliže povinný po dobu jednoho roku nepobírá mzdu alespoň v takové výši, aby z ní mohly být prováděny srážky. Ze slovního znění tohoto ustanovení vyplývá, v souvislosti s ustanovením § 285 odst. 1 a § 286 o. s. ř., že tato doba jednoho roku musí být nepřetržitá, a že v žádném měsíci po dobu jednoho roku nesmí mzda dosáhnout částky, z níž by bylo možno provádět srážky. To však v daném případě není.
Podle zprávy plátce mzdy o výdělku povinného za jednotlivé měsíce r.