Input:

R 39/1966 (tr.); Poškozený Garance

č. 39/1966 Sb. rozh. tr.
Poškozený není ve smyslu § 142 odst. 1 tr. ř. oprávněn k podání stížnosti proti usnesení vyšetřovatele, jímž bylo trestní stíhání zastaveno podle § 172 tr. ř. Stížnost poškozeného je proto podána osobou neoprávněnou a nutno ji podle § 148 odst. 1 písm. b) tr. ř. zamítnout.
(Rozhodnutí Nejvyššího soudu z 20. května 1966 - 11 Tz 18/66.)
Vyšetřovatel Městské správy VB Praha usnesením ze dne 21. října 1965 zastavil trestní stíhání proti obviněnému, stíhanému pro trestný čin ublížení na zdraví z nedbalosti.
Proti tomuto usnesení podal poškozený stížnost. Obvodní prokurátor tuto stížnost usnesením ze dne 28. 12. 1965 zamítl podle § 148 odst. 1 písm. c) tr. ř. jako nedůvodnou.
Ke stížnosti pro porušení zákona, podané generálním prokurátorem, Nejvyšší soud usnesení obvodního prokurátora ze dne 28. 12. 1965 zrušil a podle § 271 odst. 1 tr. ř. sám rozhodl ve věci.
Z odůvodnění:
Podle § 172 odst. 3 tr. ř. musí vyšetřovatel nebo vyhledávací orgán opis usnesení o zastavení trestního stíhání doručit obviněnému a poškozenému.
Z tohoto ustanovení však nelze dovozovat, že by poškozený byl oprávněn k podání stížnosti proti usnesení o zastavení trestního stíhání.
Oprávnění poškozeného vymezuje