Input:

39/1965 Sb., Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Německé demokratické republiky o kulturní spolupráci Garance

č. 39/1965 Sb., Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Německé demokratické republiky o kulturní spolupráci
VYHLÁŠKA
ministra zahraničních věcí
ze dne 16. března 1965
o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Německé