Input:

R 39/1965 (tr.); Recidiva. Ukládání trestu Garance

č. 39/1965 Sb. rozh. tr.
Při hodnocení recidivy pachatele z hlediska možnosti jeho nápravy musí soud přihlížet k povaze předchozí trestné činnosti, k odstupu doby od posledního odsouzení, k celkovému způsobu jeho života a k pohnutce jeho dalšího trestného činu, aby mohl učinit správný závěr o trestu ve smyslu ustanovení § 23 odst. 1, § 31 odst. 1, § 58 odst. 1 písm. a) tr. zák.
(Rozhodnutí krajského soudu v Hradci Králové ze dne 30. dubna 1965, sp. zn. 1 To 96/65.)
Obžalovaný A. byl rozsudkem okresního soudu v Pardubicích dne 28. 8. 1964 sp. zn. 2 T 69/64 uznán vinným trestným činem rozkrádání majetku v socialistickém vlastnictví podle § 132 odst. 1 písm. a) tr. zák., jehož se dopustil tím, že dne 7. 7. 1964 odcizil v JZD Lhota-Škudly 5,70 kg námelu, který za částku 456,- Kčs prodal v krajské nákupně léčivých bylin. Za tento trestný čin byl mu podle § 132 odst. 1 tr. zák. uložen trest odnětí svobody v trvání šesti měsíců, jehož výkon byl podle § 58 odst. 1 písm. a), § 59 odst. 1 tr. zák. podmíněně odložen na zkušební dobu dvou roků.
Proti tomuto rozsudku podal okresní prokurátor odvolání, jímž napadal jednak výši trestu odnětí svobody, jednak podmíněný odklad výkonu trestu. Krajský soud na základě tohoto odvolání rozsudkem z 15. 9. 1964 sp. zn. 1 To 217/64 zrušil napadený rozsudek okresního soudu ve výroku o trestu a uložil obžalovanému trest odnětí svobody v trvání deseti měsíců, jehož výkon odložil podmíněně na dobu tří roků.
Ke stížnosti pro porušení zákona, podané generálním prokurátorem, Nejvyšší soud rozsudkem z 19. 2. 1965, sp. zn. 5 Tz 3/65 zrušil ve výroku o trestu rozsudek krajského soudu v Hradci Králové a přikázal tomuto soudu věc k novému projednání a rozhodnutí, přičemž shledal porušení zákona v tom, že krajský soud, ač obžalovaný byl před tím vícekrát trestán, nevyžádal si spisy o jeho předchozích odsouzeních, nezajistil tak dostatek podkladů pro správné posouzení osoby pachatele a možnosti jeho nápravy a přesto odvolání okresního prokurátora do podmíněného odkladu výkonu trestu zamítl.
Krajský soud v Hradci Králové po doplnění řízení ve smyslu pokynů, obsažených v rozsudku Nejvyššího soudu znovu rozhodl rozsudkem z 30. 4. 1965 sp. zn. 1 To 96/65, jímž obžalovanému A. uložil trest odnětí svobody v trvání deseti měsíců podmíněně na 3 roku.
Z odůvodnění:
Odvolací soud ve smyslu pokynů Nejvyššího soudu vyžádal všechny trestní spisy o předchozích odsouzeních obžalovaného a doplnil důkazní řízení vyžádáním nových zpráv o pověsti obžalovaného a jeho pracovní morálce.
Z obsahu předchozích spisů o odsouzení obžalovaného bylo zjištěno, že tři prvá odsouzení z r. 1956 byla u obžalovaného vyslovena jako u mladistvého a vesměs za jednání, která svou podstatou byla by proviněními. Výše škody odsouzených věcí nedosahovala totiž zdaleka 500,- Kčs. Dále byl v těchto případech také odsouzen pro to, že zameškával pracovní směny, neboť bezdůvodně opustil zaměstnání. Rovněž další 2 odsouzení z rozsudků, vynesených v r. 1957, byla pro trestnou činnost spáchanou v r. 1956, tedy na samé