Input:

39/1963 Sb., Vyhláška předsedy Státního úřadu sociálního zabezpečení o zrušení vyhlášky č. 63/1960 Sb., kterou se upravuje rozhodování o některých dalších dávkách důchodového zabezpečení (pojištění) národními výbory Jihomoravského kraje Garance

č. 39/1963 Sb., Vyhláška předsedy Státního úřadu sociálního zabezpečení o zrušení vyhlášky č. 63/1960 Sb., kterou se upravuje rozhodování o některých dalších dávkách důchodového zabezpečení (pojištění) národními výbory Jihomoravského kraje
VYHLÁŠKA
předsedy Státního úřadu sociálního zabezpečení
ze dne 15. května 1963
o zrušení vyhlášky č. 63/1960 Sb., kterou se upravuje rozhodování o některých dalších dávkách důchodového zabezpečení (pojištění) národními výbory Jihomoravského kraje
Předseda Státního úřadu sociálního zabezpečení stanoví v dohodě se zúčastněnými ministry, Jihomoravským krajským národním výborem a s Ústřední radou odborů podle § 69 odst. 1 zákona č. 55/1956 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění zákona č. 41/1958 Sb., a podle § 75 odst. 4 zákona č. 32/1962 Sb., o sociálním zabezpečení