Input:

R 39/1958; Garance

č. 39/1958 Sb. rozh. obÄŤ.
Činy porušujúce zásady spoločenského spolužitia v dome v zmysle § 2 ods. 1 písm. b) nar. č. 179/1950 Zb., o dôležitých dôvodoch k výpovedi chránených nájmov lebo k ich zrušeniu bez výpovedi, musia byť natoľko čerstve, že spôsobia oprávnený nepokoj či pohoršenie ešte v prítomnosti, poprípade, že treba sa dôvodne obávať opakovania podobných činov.
(Rozhodnutie Najvyššieho súdu z 10. októbra 1957, Cz 478/57.)
Prenajímatelia žiadali privolenie k výpovedi podľa § 2 ods. 2 * písm. a) b) d) nar. č. 179/1950 Zb., o dôležitých dôvodoch k výpovedi chránených nájmov lebo k ich zrušeniu bez výpovedi.
Ľudový súd vo Zvolene rozsudkom z 12. mája 1955 návrh zamietol.
Krajský súd v Banskej Bystrici rozsudkom z 20. decembra 1956 dal privolenie k výpovedi podľa § 2 ods. 1 písm. b) nar. č. 179/ 1950 Zb. Zistil, že deti nájomcu strielali na dvore zo vzduchovky, hoci nájomcu i jeho manželku matka prenajímateľov upozorňovala, aby to nerobili. Jediné časové určenie, kedy došlo k tomuto strielaniu uvedené v svedeckých výpovediach je výpoveď svedkyne Edity P., ktorá hovorí o máji 1955 a svedkov Jána a Anny H., ktorí hovoria o čase viac ako pred rokom. Nie je jasné, či v máji 1955 došlo k poslednému strieľaniu.
Najvyšší súd rozhodol na sťažnosť pre porušenie zákona podanú predsedom Najvyššieho súdu, že uvedeným