Input:

39/1956 Sb., Vyhláška o Státní smlouvě o obnovení nezávislého a demokratického Rakouska Garance

č. 39/1956 Sb., Vyhláška o Státní smlouvě o obnovení nezávislého a demokratického Rakouska
VYHLÁŠKA
ministra zahraničních věcí
ze dne 23. dubna 1956
o Státní smlouvě o obnovení nezávislého a demokratického Rakouska.
Dne 15. května 1955 byla ve Vídni mezi Svazem sovětských socialistických republik, Spojeným královstvím Velké Británie a Severního Irska, Spojenými státy americkými a Francií s jedné strany a Rakouskem se strany druhé sjednána Státní smlouva o obnovení nezávislého a demokratického Rakouska, která podle odstavce 1 svého článku 38 nabyla účinnosti dne 27. července 1955.
Národní shromáždění vyslovilo dne 30. srpna 1955 souhlas s přístupem Československé