Input:

39/1954 Sb., Vládní nařízení, kterým se stanoví počátek účinnosti § 11 odst. 1 zákona č. 92/1949 Sb. Garance

č. 39/1954 Sb., Vládní nařízení, kterým se stanoví počátek účinnosti § 11 odst. 1 zákona č. 92/1949 Sb.
[zrušeno nepřímo č. 218/1999 Sb.]
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 21. září 1954,
kterým se stanoví počátek účinnosti § 11 odst. 1 zákona č. 92/1949 Sb.
Vláda republiky Československé nařizuje podle § 85 odst. 1 zákona č.