Input:

39/1953 Sb., Nařízení, kterým se mění nařízení o rejstříku trestů Archiv

č. 39/1953 Sb., Nařízení, kterým se mění nařízení o rejstříku trestů
NAŘÍZENÍ MINISTRŮ
spravedlnosti, národní obrany a vnitra
ze dne 12. května 1953,
kterým se mění nařízení o rejstříku trestů.
Ministr spravedlnosti., ministr národní obrany a ministr vnitra nařizují podle § 325 zákona č. 87/1950 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), a podle § 94 zákona č. 89/1950 Sb., o trestním řízení správním (trestní řád správní):
Čl. I.
Nařízení ministrů spravedlnosti, národní obrany a vnitra č. 100/1951 Sb., o rejstříku trestů, se mění takto:
1. § 2 odst. 1 zní: „(1) Do rejstříku trestů se zapisují
a)