Input:

39/1952 Sb., Vládní nařízení o zákazu přijímaní pracovníků do zaměstnání, kteří nemají řádně rozvázán předchozí pracovní poměr, platné do 31.12.1965 Archiv

č. 39/1952 Sb., Vládní nařízení o zákazu přijímaní pracovníků do zaměstnání, kteří nemají řádně rozvázán předchozí pracovní poměr, platné do 31.12.1965
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 29. července 1952
o zákazu přijímání pracovníků do zaměstnání, kteří nemají řádně rozvázán předchozí pracovní poměr.
Vláda republiky Československé nařizuje se souhlasem presidenta republiky podle § 42 odst. 1 zákona č. 241/1948 Sb., o prvním pětiletém hospodářském plánu rozvoje Československé republiky (zákon o pětiletém plánu):
§ 1.
(1)  Národní, komunální a družstevní podniky, úřady a orgány státní správy, národní výbory, jiné socialistické a právnické osoby, jakož i sdružení a zařízení (dále jen „podniky”) smějí přijmout pracovníka do zaměstnání, jen prokáže-li záznamem v občanském průkazu, že jeho bezprostředně předchozí pracovní (učební) poměr byl řádně rozvázán, po případě, jde-li o žáka odborného učiliště nebo školy závodního výcviku podle zákona č. 110/1951 Sb., o státních pracovních zálohách, že jeho školení předčasně skončilo.
(2)  Podniky smějí přijmout osoby, které nemají v občanském průkazu příslušné záznamy o pracovním poměru, do zaměstnání, jen prokáží-li tyto osoby svoje zaměstnání nebo činnost v poslední době potvrzením, které za tím účelem vydá místní národní výbor příslušný podle bydliště. Absolventi škol druhého a třetího stupně, kteří po skončení školní docházky po prvé vstoupí do pracovního (učebního) poměru, prokáží svoji činnost školním vysvědčením.
(3)  Záznamy v občanských průkazech o počátku a řádném skončení pracovního (učebního) poměru provádějí podniky.
§ 2.
(1)  Pracovník nemusí prokazovat rozvázání pracovního (učebního) poměru podle ustanovení § 1 odst. 1 ani svoji činnost v