386/2004 Sb., Zákon, kterým se mění zákon č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:
  • A
  • A
č. 386/2004 Sb.
[zrušeno č. 412/2005 Sb.]
ZÁKON
ze dne 22. června 2004,
kterým se mění zákon č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
Čl. I
V § 89 odst. 2 zákona č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností
 
 Nahoru