38/2017 Sb., Vyhláška o způsobu výpočtu nároku na vrácení daně z minerálních olejů zaplacené v cenách některých minerálních olejů spotřebovaných v zemědělské prvovýrobě a způsobu a podmínkách vedení dokladů a evidence s nimi souvisejícími

38/2017 Sb.  Vyhláška o způsobu výpočtu nároku na vrácení …

 

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Do not fill this:

  • A
  • A
č. 38/2017 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 2. února 2017
o způsobu výpočtu nároku na vrácení daně z minerálních olejů zaplacené v cenách některých minerálních olejů spotřebovaných v zemědělské prvovýrobě a způsobu a podmínkách vedení dokladů a evidence s nimi souvisejícími
Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 139 odst. 3 zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění zákona č. 201/2014 Sb., k provedení § 57 odst. 14:
§ 1
Způsob výpočtu nároku na vrácení daně z minerálních olejů
Nárok na vrácení daně z minerálních olejů uvedených v § 45 odst. 1 písm. b), § 45 odst. 2 písm. c) nebo j) zákona o spotřebních daních spotřebovaných v zemědělské prvovýrobě se vypočte podle vzorců uvedených v příloze k této vyhlášce.
§ 2
Způsob a podmínky vedení dokladů a evidence souvisejících s
Dokument je součástí modulu Zákony.
 +420 222 539 333  fulsoft@dashofer.cz
 
 Nahoru